BIOGRAFIJA

Mr. Milka Vujović, akademski slikar i grafičar, bavi se grafikom i slikarstvom

Rođena 24. oktobra 1965. u Podgorici
1984. upisuje Nastavnički fakultet u Nikšiću
1985. upisuje Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek grafika
1987. diplomira na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću
1990. diplomira na Fakultetu primanjenih umetnosti u Beogradu
1990. upisuje postdipomske studije na FPU u Beogradu
1991. postaje član ULUCG ( Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore )
1993. magistrira na FPU, na odseku grafika
1994. - 1997. angažovana je u svojstvu obdarenog lica na FPU
Od 1998. radi kao docent na FPU, za predmet Grafičke tehnike na Odseku zidno slikarstvo i Odseku konzervacija i restauracija.
2006. postaje clan ULUS-a

NAGRADE

1990. Posebna pohvala ULUPUDS
1990. Plaketa "Zlatno pero Beograda", I Međunarodni bienale ilustracije
1999. Počasna diploma, II Međunarodni bienale grafike malog formata, Kluž, Rumunija
2005. Beograd,Prva nagrada, Beogradska Mini-art scena

   
Copyright Milka Vujović *** Designed by Vojkan Tasić