BIOGRAPHY

Mr. Milka Vujović, academic painter and graphic designer

Born 24. october 1965. in Podgorica
1984. enrolles at Nastavnički fakultet u Nikšiću
1985. enrolles at Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek grafika
1987. graduated at Nastavničkom fakultetu u Nikšiću
1990. graduated at Fakultetu primanjenih umetnosti u Beogradu
1990. signs up for postgraduate studies at FPU u Beogradu
1991. postaje član ULUCG ( Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore )
1993. magistrira na FPU, na odseku grafika
1994. - 1997. angažovana je u svojstvu obdarenog lica na FPU
Od 1998. radi kao docent na FPU, za predmet Grafičke tehnike na Odseku zidno slikarstvo i Odseku konzervacija i restauracija.
2006. postaje clan ULUS-a

AWARDS

1990. Posebna pohvala ULUPUDS
1990. Plaketa "Zlatno pero Beograda", I Međunarodni bienale ilustracije
1999. Počasna diploma, II Međunarodni bienale grafike malog formata, Kluž, Rumunija
2005. Beograd,Prva nagrada, Beogradska Mini-art scena

   

Copyright Milka Vujović *** Designed by Vojkan Tasić