SAMOSTALNE IZLOŽBE

1990. Budva, galerija "Donatello" ( grafike )
1991. Beograd, galerija "Gal" ( grafike )
1993. Podgorica, galerija "Umjetnički paviljon" ( grafike )
1993. Beograd, galerija "Grafički kolektiv" ( grafike )
1993. Petrovac, galerija "Crvena komuna" ( grafike )
1993. Tivat, galerija "Buća" ( grafike )
1994. Beograd, galerija "Paleta" KBC ( slike i crteži )
1995. Podgorica, galerija "Centar savremene umjetnosti Crne Gore" ( slike )
1995. Herceg Novi, galerija "Josip Bepo Benković" ( slike )
1996. Kotor, galerija "Stari grad" ( slike )
1996. Tivat, galerija Dom VJ ( slike )
1997. Beograd, galerija "Grafički kolektiv" ( grafike i slike )
2000. Podgorica, galerija "Centar" ( grafike )
2001. Nova Gorica, Slovenija, galerija "Artes" ( grafike )
2002. Podgorica, galerija "Umjetnički paviljon" ( slike )
2007.Beograd, galerija "Singidunum" ( slike )
2007. Starcevo, Dom kulture ( grafike i slike )
2007. Beograd, Beogradska tvrdjava ( grafike )

KOLEKTIVNE IZLOŽBE

1989. Beograd, Izložba likovnih radova studenata Univerziteta umetnosti Beograd, Izložba grafika malog formata

1990. Beograd, V Bijenale jugoslovenske studentske grafike Beograd, I Međunarodni Bijenale ilustracije "Zlatno pero Beograda" Beograd, Izložba grafika malog formata

1991. Beograd, Majska izložba grafike Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG Beograd, Izložba grafika malog formata

1992. Herceg Novi, 25. hercegnovski zimski salon
Beograd, Majska izložba grafike
Beograd, II Međunarodni Bijenale ilustracije "Zlatno Pero Beograda"
Beograd, 33. oktobarski salon
Beograd, Izložba grafike malog formata
Beograd, Izložba "Andrić u grafici mladih"

1993. Podgorica, Tradicionlna izložba ULUCG'a
Beograd, Majska izložba grafike
Beograd, Prolećna izložba ULUS'a
Beograd, Izložba grafike malog formata
Kikinda, X Salon maldih
Herceg Novi, Savremena crnogorska grafika

1994. Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG-a
Beograd, Majska izložba grafike
Beograd, Izložba grafike malog formata

1995. Beograd, Majska izložba grafike
Pariz, JKC "Radovi na papiru"
Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG-a
Užice, II Međunarodni grafiči Bijenale  "Suva igla"
Beograd, Izložba grafike malog formata
Mladenovac, Majska izložba
Leskovac, II Međunarodni Bijenale grafike malog formata
Beograd, 37. "Zlatno pero  Beograda"

1996. Beograd, Majska izložba grafike
Raciborz, Poljska, I Međunaroni bijenale grafike malog formata
Beograd, Izložba grafike malog formata
G. Mladenovac, IV Međunarodni Bijenale minijaturne metnosti
Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCGA-a
Budva, izložba grafike
Beograd, II Međunarodni bijenale ilustracije "Zlatno pero Beograda"
Podgorica, II podgorički likovni salon

1997. Podgorica, Mlada crnogorska grafiika
Beograd, Majska izložba grafike
Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG-a
Podgorica, III podgorički likovni salon
Chamalieres, Francuska, 4. Trienale grafike malog formata
Cluj, Rumunija, I Medjunarodni Bienale grafike malog formata
Užice, III Grafički Bienale "Suva igla"
Kanagawa, Japan, 19. I. N. I. izlozba grafike
Leskovac, III Medjunarodni Bienale grafike malog formata
Beograd, "Znaci života", autorska izložba Marte Vukotic Lazar
Bitolj, Makedonija, II Medjunarodni grafički Trienale
Beograd, Izložba grafike malog formata

1998. Beograd, Izložba minijaturne umetnosti, galerija "Singidunum"
Beograd, Majska izložba grafike, Grafički kolektiv
Beograd, Izložba grafika malog formata, Grafički kolektiv
Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG-a
Viroinval, Belgija, IX Međunarodna izložba "Petit Format du Papier", Musee du Petit
Format
Beograd, Međunarodni konkurs i izložba Ex librisa "Hilandar", Grafički kolektiv

1999. Beograd, Prolećna prodajna izložba ULUS-a, galerija ULUS
Beograd, Izložba grafika malog formata, Grafički kolektiv
Herceg Novi, Izložba "Mala grafika 2", galerija "Sue Ryder"
Beograd, Izložba minijaturne umetnosti, galerija "Singidunum"
Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG-a, Umjenički paviljon
Beograd, V Međunarodni Bijenale ilustracije "Zlatno pero Beograda", galerija "Progres"
Užice, IV Međunarodni grafički Bijenale "Suva igla", Gradska galerija
Kuala Lumpur, Malezija, III Međunarodna izložba savremene grafičke umetnosti,
Central Academy of Art
Leskovac, IV Međunarodni Bijenalegrafike malog formata, galerija "Sunce"
Cluj, Rumunija, II Međunarodni Bijenale grafike malog formata, National Museum of Art

2000. Beograd, Majska izložba grafike, Grafički kolektiv
Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG-a, Umjetnički paviljon
Podgorica, "Pogled", autorska izložba Nataše Nikčević, Umetnički paviljon
Beograd, Izložba grafika malog formata, Grafički kolektiv
Beograd, beogradska Mini-art scena, galerija "Singidunum"
Beograd, Prolećna prodajna izložba ULUS-a, galerija ULUS
Raciborz, Poljska, III Međunarodni Bijenale grafike malog formata
Cluj, Rumunija, Međunarodni Ex libris konkurs "Homage to the Poet",
Ethnographical Museum of Transilvania Cluj-Napoca
Viroinval, Belgija, X Međunarodna izložba "Petit Format du Papier", Musee du Petit
Format

2001. Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG-a, Umjetnički paviljon
Beograd, beogradska Mini-art scena, gelerija "Singidunum"
Požarevac, 8. Bijenale "U svetlosti Milene", galerija "Milena Pavlović - Barili"
Beograd, Novogodišnja prodajna izložba ULUS-a, galerija ULUS
Beograd, VI Međunarodni Bijenale ilustracije "Zlatno pero Beograda", galerija "Progres"
Užice, V Međunarodni grafički Bijenale "Suva igla", Gradska galerija
Cluj, Rumunija, Međunarodni Festival grafičke umetnosti
Ufa, Rusija, Ural grafički Trijenale, National art Museum

2002. Kragujevac, 26. Prolećna izložba članica ULUS-a i ULUPUDS-a
Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG-a, Umjetnički paviljon
Beograd, beogradska Mini-art scena, galerija "Singidunum"
Lodz, Poljska, XI Međunarodna izložba Malih grafičkih formi, Municipal art Gallery
Budimpesta, Mađarska, Međunarodna izložba grafika malog formata, Ujpest Galerija
Vironival, Belgija, Xi Međunarodna izložba "Petit Format du Papier". Musee du Petit
Format
Cluj, Rumunija, Međunarodna izložba Ex librisa i grafika malog formata "European Cities",
National Museum of Art
Podgorica,Tradicionalna izložba ULUCG, Umjetnicki paviljon
Solun, Grcka, I Interbalkan Forum Savremene Minijaturne Umetnosti,State Museum of
Contemporary Art

2003. Podgorica, tradicionalna izložba ULUCG-a, Umjetnički paviljon
Beograd, Prolećna prodajna izložba ULUS-a, galerija ULUS
Podgorica, IX podgorički likovni salon
Beograd, Prolećna izložba ULUS-a, UP "Cvijeta Zuzorić"
Beograd, Izložba "Aktuelnosti likovnih umetnika", galerija ULUS
Rijeka, Hrvatska, IV Međunarodna izložba Ex librisa "Čovjek i riba", galerija "Kortil",
Hrvatski Kulturni Dom
Baia Mare, Maramures, Rumunija, Međunarodni Salon grafika malog formata, Florean
Museum
Sint Niklaas, Belgija, 14. Međunarodna izložba Ex librisa "Mythology",
International Exlibriscentrum Sint Niklaas
Cluj, Rumunija, IV Međunarodni Bijenale grafika malog formata, National Museum of Art
Viroinval, Belgija, XI Medjunarodna izlozba "Petit Format du Papier", Musee du Petit
Format
Cluj, Rumunija, Medjunarodna izlozba Ex Librisa i grafika malog formata "European
Cities", National Museum of Art

2004. Beograd, beogradska Mini'art scena, galerija "Singidumum"
Viroinval, Belgija, XII Medjunarodna Izlozba "Petit Format du Papier", Musee du Petit
Format
Beograd, Beogradska Mini-art scena, galerija "Singidunum"
Podgorica, "Vrhovi savremene crnogorske umjetnosti",autorska izložba O. Radulovic
Hallsberg&Orebro, Svedska, Treci Bienale malog formata slika i grafika "Lilla Europa
2004."

2005. Beograd, XII Mini-art scena, galerija "Singidunum"
Damask, Sirija,"The Belgrade school of Graphic Art- Collection from Galerie Atalier, Rome
Niksic, I Medjunarodni Bienale umjetnosti minijature
Podgorica, X podgoricki likovni salon Niksic, I Medjunarodni Bienale umjetnosti minijature
Viroinval, Belgija, XII Medjunarodna izlozba "Petit Format du Papier", Musee du Peti
Format
Cluj, Rumunija, V Medjunarodni Bienale grafika malog formata, National Museum of Art

2006. Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG, Umjetnicki paviljon
Beč, Austrija,"Savremena crnogorska umjetnost", autorska izložba P. Duletic
Viroinval, Belgija, XIII Medjunarodna izložba "Petit Format du Papier", Musee du Petit
Format
Beograd, Novogodisnja izložba ULUS-a, galerija ULUS
Budimpesta, Madjarska, Medjunarodna izložba grafika malog formata, Ujpest galerija

2007. Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG, Umjetnicki paviljon
Beograd, XIV Mini-art scena, galerija "Singidunum"
Viroinval, Belgija, XIV Medjunarodna izložba "Petit Format du Papier", Musee du Petit
Format

2008. Podgorica, Tradicionalna izložba ULUCG, Umjetnicki paviljon

 

   
Copyright Milka Vujović *** Designed by Vojkan Tasić